Tidevannsvarsling

Tidevannsvarsling

En tjeneste for varsling av lavvann og høyvann


Front page photo 1

Et abonnement hos Tidevannsvarsling.no gir deg muligheten til å opprette tidevannsvarsler for lokasjoner i hele Norge. Du bestemmer selv hvilke lavvanns- og høyvannsnivåer du skal bli varslet om, og hvor lang tid i forveien du ønsker å motta e-post-varslene.
Et abonnement hos Tidevannsvarsling.no gir deg muligheten til å opprette tidevannsvarsler for lokasjoner i hele Norge. Du bestemmer selv hvilke lavvanns- og høyvannsnivåer du skal bli varslet om, og hvor lang tid i forveien du ønsker å motta e-post-varslene.
Et abonnement hos Tidevannsvarsling.no gir deg muligheten til å opprette tidevannsvarsler for lokasjoner i hele Norge. Du bestemmer selv hvilke lavvanns- og høyvannsnivåer du skal bli varslet om, og hvor lang tid i forveien du ønsker å motta e-post-varslene.
Front Page Photo 2

Tidevann

Tidevann, flo og fjære, er en regelmessig veksling i vannstanden som forekommer overalt langs kystene. Den laveste vannstanden kalles fjære eller lavvann, den høyeste flo eller høyvann. Beregninger av tidevannsbevegelsene må ta hensyn til en rekke faktorer, blant annet den uregelmessige fordelingen av land og hav og havenes vekslende dybde. Dette er komplisert, og beregningene foretas derfor numerisk ved hjelp av datamaskiner. Ved registrerende tidevannsmålere kan man følge vannstandsvekslingene, og slike målinger utføres nå i de fleste havner over hele verden. Ved en såkalt harmonisk analyse av registreringene kan man få et grunnlag for å forutberegne vannstandsvekslingene i disse havnene og lage tidevannstabeller.

- Store Norske Leksikon

Front Page Photo3